Belangrijke informatie over de hoogte van de geldboetes in België

Belangrijke informatie over de hoogte van de geldboetes in België

toll rates Belangrijke informatie over de hoogte van de geldboetes in België

Het boetesysteem van kilometerheffing in Belgie wijzigde op 1 januari 2018. In plaats van het eenheidstarief van 1.000 euro voor een vastgestelde overtreding, komt er een variabel tarief volgens de ernst van de overtreding.

 • 1.000 euro voor een overtreding van categorie A:
 • – manipulatie van de elektronische registratievoorziening (On Board Unit) met de bedoeling te frauderen
  – vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de Euro-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met fraude als doel)

 • 800 euro voor een overtreding van categorie B:
 • – een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord van het voertuig
  – er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België

 • 500 euro voor een overtreding van categorie C
 • – de elektronische registratievoorziening (OBU) is niet ingeschakeld
  – de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is de OBU van een ander voertuig
  – gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider geschorst werd
  – gebruik van het wegennet met een OBU nadat het ter beschikking gestelde betaalmiddel ontoereikend is geworden
  – de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig stelt zich niet onmiddellijk in verbinding met de dienstverlener
  – de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig neemt wel meteen contact op met de dienstverlener, maar leeft de ontvangen instructies niet na

 • 100 euro voor een overtreding van categorie D
 • – elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is