Service update

Service update

serviceService update Verbetering van de Service afhandeling

Om de afhandeling van de vele vragen en verzoeken via e-mail efficiënter te kunnen afhandelen, zal er bij het Service Team van Multi Service Tolls binnenkort gestart worden met een nieuw registratie systeem voor het behandelen van alle e-mails en overige vragen.

Wat verandert er voor u?

U zult nadat u een email heeft gestuurd een bevestiging krijgen met een case-nummer. Dit case-nummer zal in de verdere communicatie gebruikt worden totdat het verzoek of de vraag is afgehandeld. Voor elke nieuwe vraag of nieuw verzoek krijgt u een nieuw case-nummer. Wij verwachten dat onze service hiermee zal verbeteren.

 

Posted in: Geen onderdeel van een categorie

Leave a Comment (0) ↓