Austria

Rozwiązania oferowane przez firmę MSTS pozwalają zaoszczędzić cenny czas, jednocześnie w szybki i łatwy sposób rozliczać opłaty za korzystanie z autostrad, tuneli oraz mostów w Austrii.
Całkowita sieć dróg w Austrii, w tym autostrad, ma długość około 2000 kilometrów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności ruchu istniejąca sieć dróg jest stale rozbudowywana. GO-Maut to system poboru opłat w Austrii a wysokość opłat drogowych ustalana jest na podstawie długości pokonanej trasy.
Austriacką siecią drogową zarządza firma ASFINAG, która jednocześnie jest odpowiedzialna za wpływy z systemu GO-Maut. Zbiorcze faktury dostarczane naszym klientom zawierają przejrzyste zestawienie wszystkich transakcji, posortowanych według numeru karty oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych masz dostęp do szczegółowych danych związanych z opłatami drogowymi.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Uzyskanie i utrzymanie urządzeń GO-Box oraz kart MSTS Tolls
  • Regulowanie austriackich opłat drogowych
  • Zapewnienie wymaganych przez ASFINAG gwarancji bankowych
  • Wystawianie faktur VAT

 

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych

System poboru opłat drogowych: Go-Maut

Obowiązek posiadania urządzenia pokładowego: tak

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom: O masie całkowitej 3,5 t i powyżej

Drogi płatne: Wszystkie autostrady

Opis systemu poboru opłat drogowych 

Wysokość opłat
Wysokość opłat ustalana na podstawie liczby przejechanych kilometrów