Czechy

Czech-sm Czechy to dynamicznie rozwijający się kraj z wieloma międzynarodowymi firmami. Jednocześnie nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu drogowego w Czechach. Obecnie na wszystkich najważniejszych drogach i autostradach pojazdy poniżej 3,5 tony mają obowiązek posiadania winiet, a wszystkie pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony podlegają obowiązkowym opłatom drogowym.
Premid to urządzenie pokładowe służące do rozliczania opłat drogowych w Czechach. Czeski system opłat drogowych oferuje użytkownikom kilka sposobów płatności.
Zbiorcze faktury dostarczane naszym klientom zawierają przejrzyste zestawienie wszystkich transakcji, posortowanych według numeru karty oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych masz dostęp do szczegółowych danych związanych z opłatami drogowymi.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Uzyskanie i utrzymanie urządzeń pokładowych Premid oraz kart MSTS Tolls
  • Płatności do urzędu poboru podatku drogowego
  • Regulowanie czeskich opłat drogowych

 

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych

System poboru opłat drogowych: MYTO CZ

Obowiązek posiadania urządzeń pokładowych Tak

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom: O dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t i powyżej

Drogi płatne: Wszystkie autostrady i drogi pierwszej kategorii

Metoda płatności: Karta MSTS Tolls oraz urządzenie Premid

Opis systemu poboru opłat drogowych

Wysokość opłat ustalana na podstawie liczby przejechanych kilometrów