Czechy

Czech-sm 1 grudnia 2019 r. w Czechach zostanie wprowadzony nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych. Wszystkie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony będą podlegały obowiązkowym opłatom drogowym.
Nowe urządzenie pokładowe, MYTO CZ, wykorzystuje technologię satelitarną (GNSS) do określania i rejestrowania lokalizacji pojazdu.
Opłaty drogowe mogą być rozliczane zarówno w trybie pre-paid, jak i post-paid. Stawki opłat zmieniają się w zależności od masy, liczby osi, klasy emisji oraz typu pojazdu (autobus/ciężarówka).

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Zamówienie i utrzymanie urządzenia pokładowego MYTO CZ oraz karty MSTS Tolls.
  • Płatności na rzecz czeskiego urzędu ds. opłat drogowych.

 

Zapewniamy

  • Szczegółowe raporty dotyczące kosztów opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Pełny wykaz transakcji związanych z opłatami drogowymi
  • Instrukcje obsługi oraz wsparcie
Informacje o opłatach drogowych

System poboru opłat drogowych: MYTO CZ

Obowiązek posiadania urządzeń pokładowych Tak

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom: O dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t i powyżej

Drogi płatne: Wszystkie autostrady i drogi pierwszej klasy

Metoda płatności: Karta MSTS Tolls oraz MYTO CZ

Opis systemu poboru opłat drogowych

Wysokość opłat ustalana na podstawie liczby przejechanych kilometrów