Hiszpania

Spain Sieć drogowa w Hiszpanii obejmuje wiele nowoczesnych autostrad, które wymagają znacznych inwestycji w celu zagwarantowania wysokiej jakości infrastruktury drogowej oraz płynnego ruchu. System opłat drogowych obowiązuje na większości autostrad w Hiszpanii.
Firma MSTS oferuje najkorzystniejszą metodę regulowania opłat drogowych w Hiszpanii za pomocą urządzenia Multi Toll Box.
Multi Service Toll Box to nowe urządzenie pokładowe (OBU), które pozwala ewidencjonować opłaty drogowe w zależności od ilości przejechanych kilometrów i może być używane w kilku krajach.
Zbiorcze faktury dostarczane naszym klientom zawierają przejrzyste zestawienie wszystkich transakcji, posortowanych według numeru karty oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych masz dostęp do szczegółowych danych związanych z opłatami drogowymi.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Uzyskanie i utrzymanie urządzenia Multi Service Toll Box
  • Płatności do urzędu poboru podatku drogowego
  • Regulowanie hiszpańskich opłat drogowych
  • Wystawianie faktur VAT

 

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych
System opłat drogowych: ViáT

Obowiązek posiadania urządzeń pokładowych: Tak

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom Wszystkie pojazdy

Drogi płatne: Autostrady i mosty

Metoda płatności: Multi Toll Box

Opis systemu poboru opłat drogowych

Wysokość opłat ustalana na podstawie liczby przejechanych kilometrów