Niemcy

GermanyNiemcy to kraj znajdujący się w centrum Europy, przez który przechodzi wiele międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Wzrost natężenia ruchu w transporcie międzynarodowym spowodował znaczne obciążenie niemieckich autostrad. W celu zagwarantowania wysokiej jakości infrastruktury drogowej, wprowadzono system dróg płatnych o całkowitej długości 12 000 kilometrów.
Za utrzymanie systemu dróg płatnych oraz pobieranie opłat w imieniu niemieckiego rządu odpowiada operator Toll Collect. Nowoczesny system poboru opłat oferuje kilka opcji płatności: automatyczną przy pomocy urządzenia pokładowego (OBU), płatność online na stronie operatora lub w terminalu.
Zbiorcze faktury dostarczane naszym klientom zawierają przejrzyste zestawienie wszystkich transakcji, posortowanych według numeru karty oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych masz dostęp do szczegółowych danych związanych z opłatami drogowymi.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Zastosowanie i utrzymanie Toll Collect
  • Regulowanie niemieckich opłat drogowych
  • Wydawanie kart MSTS Tolls

 

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych
System poboru opłat drogowych: Maut Deutschland Toll Collect

Obowiązek posiadania urządzeń pokładowych: Nie

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom: O masie całkowitej 12 t i powyżej

Drogi płatne: Wszystkie autostrady i wybrane drogi pierwszej kategorii

Karta MSTS Tolls

Opis systemu poboru opłat drogowych

Wysokość opłat ustalana na podstawie liczby przejechanych kilometrów