Polska

Poland-sm
Od 2011 r. wszystkie płatne odcinki dróg w Polsce zostały objete siecią ViaTOLL. Regulowanie opłat za przejazd możliwe jest za pomocą urządzenia pokładowego ViaBOX lub w punktach poboru opłat na autostradach.
Informacje dotyczące autostrady A2 znajdują się tutaj.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Uzyskanie i utrzymanie urządzenia ViaBOX
  • Płatności do urzędu poboru podatku drogowego
  • Regulowanie polskich opłat drogowych

 

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych

System poboru opłat drogowych:
viaTOLL

Obowiązek posiadania urządzeń pokładowych:
Tak
Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom:
O dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

Drogi płatne:
Wszystkie drogi publiczne

Metoda płatności:
ViaBOX

Opis systemu poboru opłat drogowych

Wysokość opłat ustalana w oparciu o kategorię pojazdu, liczbę osi oraz klasę emisji spalin