Słowacja


Słowacja to kraj mieszczący się w centrum Europy, przez który przechodzi wiele międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Wzrost natężenia ruchu w transporcie międzynarodowym stanowi znaczne obciążenie dla słowackiego systemu autostrad. W celu zagwarantowania wysokiej jakości infrastruktury drogowej, wprowadzono system dróg płatnych .
Za utrzymanie systemu dróg płatnych oraz pobieranie opłat drogowych w imieniu słowackiego rządu odpowiada MyTo. Ten nowoczesny system poboru opłat oferuje możliwość rozliczania opłat drogowych za pomocą urządzenia pokładowego (OBU) w trybie przedpłat, online lub automatycznie przy pomocy karty MSTS Tolls.
Zbiorcze faktury dostarczane naszym klientom zawierają przejrzyste zestawienie wszystkich transakcji, posortowanych według numeru karty oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych masz dostęp do szczegółowych danych związanych z opłatami drogowymi.

Oferujemy dwa rodzaje metod płatności na Słowacji, w trybie przedpłaconym (pre-paid) oraz w trybie z odroczoną płatnością (post-paid). Istnieje konieczność instalacji urządzenia przez autoryzowanego serwisanta oraz połączenie go z kartą MSTS. W trybie przedpłaconym konieczne jest doładowanie urządzenia przed podróżą, natomiast korzystając z oferty post-paid opłaty zostają naliczne tylko za przejechane kilometry.

 

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Zapewnienie najlepszych możliwych warunków do rozliczania opłat drogowych
  • Umożliwienie łatwego zamawiania w naszym portalu internetowym MyTolls
  • Regulowanie słowackich opłat drogowych
  • Wydawanie kart MSTS Tolls

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych
System poboru opłat drogowych:
Sky Toll

Obowiązek posiadania urządzeń pokładowych: Tak

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom:
O dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t i powyżej oraz autobusy

Drogi płatne:
Wszystkie autostrady i wybrane drogi pierwszej kategorii

Metoda płatności:
Urządzenie Sky Toll, karta MSTS Tolls

Słowackie stawki opłat Arkusz informacyjny     Wniosek      Dodatkowe dokumenty