Słowenia

Słowenia

W Słowenii system opłat drogowych obejmuje prawie 700 km autostrad oraz dróg szybkiego ruchu. Karta MSTS Tolls pozwala w łatwy sposób regulować opłaty drogowe.
Firma MSTS oferuje najkorzystniejszą metodę regulowania opłat drogowych w Słowenii. Zbiorcze faktury dostarczane naszym klientom zawierają przejrzyste zestawienie wszystkich transakcji, posortowanych według numeru karty oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych masz dostęp do szczegółowych danych związanych z opłatami drogowymi.
Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje w Słowenii nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych o nazwie DarsGo, który obejmuje drogi szybkiego ruchu oraz autostrady. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zobowiązane są do posiadania urządzenia pokładowego DarsGo, co pozwala uniknąć konieczności zatrzymywania się w celu dokonania opłaty. Urządzenia DarsGo przypisane są do pojazdu i nie mogą być przenoszone pomiędzy pojazdami. W systemie DarsGo wysokość opłat ustalana jest na podstawie długości przejechanej trasy.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Regulowanie słoweńskich opłat drogowych
  • Wystawianie faktur VAT

 

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru karty i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych

DarsGo

Obowiązek posiadania urządzeń pokładowych: DarsGo Unit

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom :
O masie całkowitej powyżej 3,5 t

Drogi płatne:
autostrady i tunele

Metoda płatności:
Urządzenie DarsGo w połączeniu z kartą Multi Service Toll

Opis systemu poboru opłat drogowych

Wysokość opłat ustalana na podstawie liczby przejechanych kilometrów