Węgry

hungary

Węgry nieustannie zyskują coraz to większe znaczenie dla europejskich firm transportowym. W 2013 r. wprowadzono na Węgrzech system opłat drogowych oraz urządzenia pokładowe wykorzystujące technologię GPS, jednocześnie w dalszym ciągu istnieje możliwość zakupu biletów online. Obowiązkowy system opłat drogowych, noszący nazwę HU-GO, dotyczy wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. System HU-GO obejmuje ponad 6 000 kilometrów dróg płatnych, głównie autostrad oraz dróg ekspresowych.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

  • Uzyskanie i utrzymanie urządzenia pokładowego HU-GO (post-pay)
  • Płatności do urzędu poboru podatku drogowego
  • Regulowanie węgierskich opłat drogowych

Zapewniamy

  • Szczegółowe informacje o kosztach opłat drogowych, uporządkowane według numeru urządzenia pokładowego i pojazdu
  • Codzienne raporty
  • Informacje w formacie cyfrowym
Informacje o opłatach drogowych

System poboru opłat drogowych:HU-GO

Obowiązek posiadania urządzenia pokładowego: Tak

Pojazdy podlegające obowiązkowym opłatom: O masie 3,5 t i powyżej

Drogi płatne: Wszystkie drogi publiczne

Metoda płatności: Urządzenie pokładowe HU-GO

Opis systemu poboru opłat drogowych

Wysokość opłat ustalana na podstawie liczby przejechanych kilometrów