Satellic OBU

 

Satellic – informacje dotyczące fakturowania

Jakie informacje dostępne są w portalu Satellic?

Faktury generowane są co 14 dni w oparciu o dane zarejestrowane w naszym systemie, w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że faktury nie są wystawiane zawsze w tym samym dniu.

Dokumenty standardowe a dokumenty opcjonalne
Klienci otrzymują jedną osobną fakturę dla każdego z 3 regionów Belgii, tzn. Flandrii, Walonii i Brukseli. Całkowita kwota, która została zafakturowana widoczna jest na stronie z podsumowaniem.

Dostępne są również dwa dodatkowe dokumenty, kóre są opcjonalne.

  • Pierwszy z nich to szczegółowe zestawienie wszystkich tras przejazdu z ostatnich 14 dni.
  • Drugi to ogólne informacje o całej flocie i suma wydatków związanych z opłatami drogowymi.

W Portalu Użytkownika można wybrać odpowiednie opcje dotyczące tych dokumentów: zakładka „My account” – „Manage Account”. Następnie „Billing” i wybierz opcję „collective payment grouping”.

W jakim języku wystawiane są faktury

Ze względu na belgijskie przepisy dotyczące języka, klienci otrzymują osobną fakturę dla każdego regionu w oficjalnym języku tego regionu.
Satellic overzicht talen

Faktury są generowane dla każdej kombinacji „dane pojazdu-OBU-metoda płatności”. Oznacza to, że w przypadku zmiany klasy emisji spalin lub metody płatności w połowie okresu rozliczeniowego, klient otrzyma dwa zestawy faktur na koniec 14-dniowego okresu rozliczeniowego: jeden na każdą utworzoną kombinację dla pojazdu.

 

Jakie informacje znajdują się na fakturze MSTS Tolls?
Niestety system Satellic przekazuje nam wyłącznie całkowite koszty każdego pojazdu w danym okresie rozliczeniowym. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są wyłącznie na portalu Satellic.

Zwrot urządzenia pokładowego Satellic w celu wymiany na urządzenie MSTS Tolls Solution

Po otrzymaniu urządzenia MSTS Tolls Solution ox zwróć urządzenie pokładowe Satellic i odzyskaj wpłaconą kaucję.

Wpłacona kaucja za urządzenie Satellic zwracana jest na konto klienta.

Należy upewnić się, że:

*Konto w systemie Satellic zawiera dane dotyczące konta bankowego.

Pobierz dodatkowe informacje i instrukcję

Należy pamiętać, że pomimo licznych próśb nie ma możliwości odzyskania kaucji z wykorzystaniem karty MSTS Tolls.

Problemy związane z korzystaniem z urządzenia Satellic

Zablokowane urządzenie pokładowe

Urządzenie pokładowe może zostać zablokowane z kilku powodów. Aby uzyskać informacje dotyczące przyczyny blokady, należy użyć przycisku nawigacji znajdującego się na urządzeniu (strzałka skierowana w dół lub w prawą stronę). Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlany jest nowy wiersz z informacją o przyczynie blokady urządzenia. Najczęstszym powodem jest niezgodność wprowadzonych danych pojazdu z dokumentami dodanymi w systemie MyTolls. Jeśli dokumenty w systemie MyTolls są niepoprawne, należy dodać prawidłowe. Uwaga: Firma Satellic weryfikuje wszystkie dokumenty pojazdu. Gdy wszystkie dokumenty są poprawne, urządzenie zostaje odblokowane.

Usterka urządzenia pokładowego

W przypadku usterki urządzenia pokładowego, należy wciąż z niego korzystać do czasu otrzymania nowego. Firma Satellic informuje, że lepiej posiadać uszkodzone urządzenie niż nie mieć żadnego! Uszkodzone urządzenia można odesłać do biura operatora Satellic lub zwrócić w punkcie obsługi Satellic. Sugerujemy dokonanie zmian w portalu Satellic, gdzie samodzielne można odłączenie urządzenie pokładowe i jednocześnie uzyskać informacje o wpłaconej kaucji.

Urządzenia Post-Paid/Pre-paid zamówione w punkcie serwisowym

Urządzenia Satellic (pre-paid) zamówione w punkcie serwisowym nie są automatycznie wyświetlane na koncie Satellic. Na ekranie kierowca ma możliwość udzielenia odpowiedzi czy obecnie posiada konto w systemie. W przypadku odpowiedzi „Yes”, urządzenie zostanie automatycznie powiązane z kontem. Wybierając odpowiedź „Nie”, urządzenie zostanie powiązane bezpośrednio z pojazdem, a nie z kontem w systemie Satellic. Oznacza to, że urządzenie pokładowe/pojazd nie jest widoczne na koncie Satellic. Jednak możliwe jest ich połączenie.

Stan konta urządzenia pre-paid

Jak uniknąć utraty środków na koncie urządzenia Satellic przy zmianie trybu pre-paid na post-paid?
Istnieją dwie opcje:

  1. Pozostałe środki zostaną odliczone od pierwszej faktury w trybie post-paid. Jeżeli kwota jest większa od wartości faktury to różnica zostanie zostanie zwrócona na konto po uruchomieniu rachunku.
  2. Zamówienie nowego urządzenia pokładowego (powiązanego z kontem klienta w systemie Satellic) a następnie zwrot urządzenia pre-paid. Po sprawdzeniu stanu urządzenia pozostałe środki zostaną zwrócone i kaucję na rachunek bankowy.
Powiadomienia mailowe z systemu Satellic

Czy otrzymujesz powiadomienia mialowe z systemu Satellic? Są one wysyłane na adres poczty elektronicznej podany na upoważnieniu do belgijskiego systemu opłat drogowych. Jeśli podany adres e-mail jest poprawny, należy skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi systemu Satellic i wybrać „opcję 4”. W trakcie rozmowy należy podać numer klienta w systemie Satellic, co pozwala usykać informacje na temat aktualnego statusu zamówienia oraz ustawień dotyczących powiadomień mailowych.

Niezbędne informacje dotyczące urządzenia Satellic

Nie posiadam urządzenia Satellic i chciałbym je uzyskać

Toll Terminal 5150914105906 Jeśli nie posiadasz urządzenia Satellic lub Twoje zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, możesz skorzystać z karty MSTS Tolls w celu uzyskania urządzenia pokładowego, działającego w trybie post-paid. W tym celu należy udać się do punktu serwisowego systemu Satellic. Należy pamiętać o zabraniu dokumentów pojazdu oraz karty MSTS Tolls. Jednocześnie należy upewnić się, że numer rejestracyjny pojazdu jest zgodny z posiadanymi dokumentami. Uwaga: W punkcie serwisowym powinieneś zamówić urządzenie działające w trybie post-paid, a nie pre-paid.

Problemy techniczne z urządzeniem Satellic

W celu uniknięcia problemów technicznych należy pamiętać o regularnej aktualizacji oprogramowania, która powinna być wykonana w momencie gdy urządzenie jest aktywne.

Korzystanie z urządzenia pokładowego Satellic

Uruchomienie urządzenia pokładowego trwa około 10 minut . Po zapaleniu się zielonej diody urządzenie jest gotowe do regulowania opłat drogowych w Belgii. Sygerujemy włączenie urządzenia przed rozpoczęciem jazdy, co pozwoli upewnić się, że działa prawidłowo.groen lampje.

Zasilanie urządzenia Satellic z gniazda zapalniczki

Po każdym uruchomieniu pojazdu konieczne jest naciśnięcie przycisku „OK” w celu aktywacji urządzenia Satellic.

Widoczna czerwona dioda w trakcie jazdy na terenie Belgii

Należy skontaktować się bezpośrednio z działem obsługi klienta, dostępnym 24/7 pod numerem telefonu 00800-72 83 55 42 (Belgia, Holandia, Luksemburg i Niemcy), a w pozostałych krajach Europy +32 2416 0416.
Satellic przygotował listę możliwych komunikatów, wyświetlanych na ekranie urządzenia, po zapaleniu się czerwonej diody. Jest ona dostępna pod tym linkiem . Proszę zwrócić uwagę na występujące różnice pomiędzy sposobem podłączenia urządzenia: stała instalacja lub przy uyżciu gniazdka zapalniczki.

Zwrot urządzenia pokładowego Satellic

Należy upewnić się, że:

*Konto w systemie Satellic zawiera dane dotyczące konta bankowego.

*Wszystkie urządzenia Satellic zostały przesłane w jednym opakowaniu do operatora Satellic.

Pobierz instrukcję zwrotu urządzeń
Należy pamiętać, że pomimo licznych próśb nie ma możliwości odzyskania kaucji z wykorzystaniem karty Multi Service Tolls.

Zmiana danych pojazdu

Aktualizację danych pojazdu można wykonać bezpośrednio w systemie Satellic lub za pośrednictwem firmy MSTS. Rekomendujemy użycie portalu  Satellic w celu dokonania samodzielnych zmian..

Uwaga: Urządzenie powinno być zalogowane do sieci w trakcie dokonywania zmian w portalu Satellic. Pozwala to na natychmiastowe powiązanie urządzenia z nowym pojazdem. 


Rejestracja i zagadnienia związane z zamawianiem urządzeń Satellic

Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na wiadomości mailowe przesyłane z systemu Satellic. Dotyczą one rejestracji pojazdów oraz złożonych zamówień, dlatego rekomendujemy czytanie wszystkich wiadomości przesyłanych z systemu Satellic ponieważ mogą zawierać ważne informacje wymagające natychmiastowych działań. Dotyczy to następujących kwestii:

Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na wiadomości mailowe przesyłane z systemu Satellic. Dotyczą one rejestracji pojazdów oraz złożonych zamówień, dlatego rekomendujemy czytanie wszystkich wiadomości przesyłanych z systemu Satellic ponieważ mogą zawierać ważne informacje wymagające natychmiastowych działań. Dotyczy to następujących kwestii:


Zarejestrowany pojazd
  • Po dokonaniu rejestracji pojazdu przesyłana jest wiadomość, której temat to „Your vehicle’s registration” (Rejestracja Twojego Pojazdu).
  • Wiadomość ta może zawierać potwierdzenie prawidłowej rejestracji lub powiadomienie, że rejestracja pojazdu nie została zakończona. Najczęstsza przyczyna to nieczytelne dokumenty pojazdu lub ich niezgodność z wprowadzonymi danymi.
Dostawa urządzeń pokładowych

Nieprawidłowe sytuacje związane z dostawą urządzeń pokładowych to:

    1. Urządzenia pokładowe wysyłane są pocztą, w przypadku nieudanego doręczenia należy złożyć nowe zamówienie w systemie MyTolls.

<liPrzesyłka z urządzeniami pokładowymi nie zawiera informacji o numerach rejestracyjnych pojazdów, w których powinny być zamontowane urządzenia. W takim przypadku można: sprawdzić w systemie Satellic numery pojazdów oraz przypisane do nich urządzenia pokładowe, lub podłączyć urządzenie do zasilania i odczytać numer rejestracyjny z wyświetlacza.

  • Dostawa urządzeń przebiegła prawidłowo ale nie została odnotowana przez kuriera.

 

Dostarczone urządzenia pokładowe

Zalecamy sprawdzenie dostarczonych urządzeń pokładowych, czy działają prawidłowo. W tym celu należy podłączyć urządzenie do zasilania, włączyć i sprawdzić poprawność numeru rejestracyjnego pojazdu na wyświetlaczu.

DOKUMENTY POJAZDU w belgijskim systemie poboru opłat są OBOWIĄZKOWE!

Uwaga: Niezależnie od rodzaju urządzenia, operator systemu poboru opłat drogowych w Belgii (ViaPass) wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów pojazdu (w formacie PDF). Dokumenty pojazdu powinny zawierać informacje dotyczące klasy emisji spalin oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Informacje te przekazywane są firmie ViaPass. Podanie niepoprawnych danych może skutkować otrzymaniem mandatu, aby uniknąć tego ryzyka należy sprawdzić poprawność dokumentów pojazdu dodanych w systemie MyTolls.

Nie posiadasz dostępu do systemu MyTolls?

Nie posiadasz jeszcze dostępu do systemu MyTolls?
Uzyskaj informacje o możliwościach utworzenia konta wysyłając wiadomość e-mail na adres: info.eu@msts.com. Rekomendujemy niezwłoczne wprowadzenie aktualnych danych pojazdu oraz dodanie wymaganych dokumentów.

Ważne: Zweryfikuj dane pojazdu w systemie MyTolls

-Sprawdź, czy dane wszystkich pojazdów są prawidłowe (w szczególności dopuszczalna masa całkowita pojazdu oraz klasa emisji spalin).
-Sprawdź, czy zeskanowane dokumenty pojazdu są czytelne i zawierają informacje dotyczące klasy emisji spalin oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu!
-Upewnij się, że do systemu MyTolls zostały dodane wszystkie dokumenty pojazdu.
truck registration mytolls

Materiały do pobrania:

Upoważnienie dotyczące konta Satellic

Instrukcja obsługi urządzenia pokładowego Satellic

Kalkulator opłat drogowych w Belgii

Informacje dotyczące faktury w systemie Satellic

Instrukcja zwrotu urządzenia pokładowego Satellic

Instrukcja postępowania w punkcie serwisowym

 

Przydatne linki

Często zadawane pytania dotyczące systemu Satellic

Przykłady faktur wystawianych w systemie Satellic (6 x)

Portal systemu Satellic

Punkty serwisowe Satellic

Belgium 12016 V2 (3)