Produkty

Karta MSTS Tolls umożliwia regulowanie opłat za przejazd oraz pozwala uzyskać najwyższe możliwe rabaty. Firma Multi Service dzięki wiedzy oraz technologii oferuje jedną skonsolidowaną fakturę oraz szczegółowe raporty.
Dodatkowo możesz uzyskać przejrzyste informacje dotyczące opłat drogowych, korzystając jednocześnie z najwyższych rabatów dostępnych w Europie.

Jedyna faktura, z otrzymania której będziesz zadowolony!

Używanie wielu kart oraz korzystanie z różnych systemów płatności generuje poteżną ilość danych, które mogą być istotne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Jakie są koszty przejazdu w jedną stronę oraz ile wynoszą dotychczasowe opłaty od początku roku? Jaką kwotę podatku VAT zapłaconego za granicą możesz odzyskać i jakie koszty możesz przenieść na klienta? Mamy doświadczenie w przetwarzaniu i sortowaniu danych transakcyjnych.
Dodatkowo firma MSTS Tolls nieustannie poszukuje rozwiązań, mających na celu przedstawienie raportów w jeszcze bardziej transparentny i przystępny sposób. Nowe oprogramowanie umożliwia sprawdzenie transakcji, które nie zostały jeszcze zafakturowane, posortowanych według numeru karty oraz numeru rejestracyjnego. Pozwala to na maksymalną kontrolę, a nawet na wystawianie faktur klientom przed otrzymaniem własnej faktury!