Rozwiązanie MSTS Tolls

Czy Twoje OBU (urządzenie pokładowe) jest zgodne z EETS?

Poruszanie się wśród europejskich opłat drogowych może być skomplikowanym i niezrozumiałym procesem, w szczególności z wieloma urządzeniami pokładowymi (OBU) wymaganymi w różnych krajach. Rozwiązanie firmy MSTS dotyczące opłat drogowych koordynuje i usprawnia cały proces, pozwalając jednocześnie firmom transportowym poświęcić zaoszczędzony czas na to, co robią najlepiej.
Rozwiązanie MSTS Tolls jest interoperacyjnym urządzeniem pokładowym zgodnym z wymaganiami systemu EETS, które umożliwia regulowanie opłat drogowych na terenie Austrii, Belgii (w tym tunel Liefkenshoek), Francji, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, oraz Włoch. 

NOWOŚĆ: Dołącz do włoskiego konsorcjum MSTS, aby otrzymywać najwyższe zniżki od rządu włoskiego. Zarejestruj się już dzisiaj!

Wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą być wyposażone w urządzenie pokładowe (OBU — on-board unit), takie jak na przykład MSTS Box, które nalicza opłaty za przejechane kilometry w oparciu o liczbę osi pojazdu ciężarowego, pokonaną odległość oraz klasę emisji spalin. Aby uniknąć błędów podczas naliczania stawki, należy upewnić się, że urządzenie pokłado działa prawidłowo

Korzyści

Korzyści wynikające z rozwiązania MSTS Tolls

  • Jedno urządzenie pokładowe zatwierdzone do użytku w wielu krajach (Francja, Austria, Portugalia, Niemcy, Hiszpania i Belgia wraz z tunelem Liefkenshoek oraz Włochy);
  • Zniżki sięgające: 13% we Francji, 50% w Hiszpanii, 26% w tunelu Liefkenshoek;
  • Potwierdzona zgodność z wymaganiami EETS;
  • Możliwość śledzenia online transakcji dotyczących konkretnej karty, pojazdu lub floty
  • Łatwa rejestracja oraz zarządzanie w MyTolls, autorskim narzędziu do zarządzania kontem
Jak regulować opłaty

Jak regulować opłaty za pomocą rozwiązania MSTS Tolls?

  • Aby móc korzystać z urządzenia MSTS Tolls, należy wypełnić Umowę Użytkownika i przekazać ją do Działu Obsługi Klienta
  • Następnie należy umieścić urządzenie urządzenie MSTS Tolls w pojeździe zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi MST
  • Należy dokonać opłaty drogowej za pośrednictwem faktury wygenerowanej przez system MyTolls.
Produkty

Telepass Sat

Francja, Portugalia, Hiszpania i Belgia, w tym tunel Liefkenshoek, Austria, Niemcy, Polska (A4) i Włochy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axxes Box

Francja, Portugalia, Hiszpania i Belgia, w tym tunel Liefkenshoek.

Więcej informacji

Więcej informacji

Opłaty drogowe we Francji — Zniżki i płatności

Opłaty drogowe w Hiszpanii — Zniżki i płatności

Axxes Instrukcja dla Belgii

TP Sat Instrukcja dla Belgii

TP SAT.Procedura postępowania w nagłych wypadkach — Niedostępność sieci ViaPass

Procedura postępowania w nagłych wypadkach — Błąd urządzenia pokładowego

Urządzenie pokładowe MST Box — Przewodnik użytkownika

 Urządzenie pokładowe — Instrukcje dla kierowcy

 

W jakim celu powstała usługa EETS?

Komisja Unii Europejskiej planuje ujednolić system poboru opłat w Europie. W tym celu w 2009 roku powołała do życia usługę EETS, definiując założenia, które za nią stoją, i wymogi z nią związane. Ustalono, że samochody ciężarowe powinny przemieszczać się po Europie, dokonując wszystkich opłat drogowych za pomocą tylko jednego urządzenia pokładowego. Dla firm przewozowych będzie to oznaczało konieczność podpisania umowy z tylko jednym dostawcą usługi, możliwość posiadania tylko jednego urządzenia pokładowego obejmującego wiele obszarów poboru opłat (autostrady, tunele, mosty itp.) oraz rozliczanie tylko jednej faktury.

Na czym polega usługa EETS i dlaczego jest taka istotna dla firm przewozowych?

EETS to Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej — ujednolicony system elektronicznego poboru opłat. Obecnie każdy z krajów Unii Europejskiej korzysta z własnego systemu poboru opłat drogowych, który oblicza stawki za przejazd w oparciu o czas przejazdu (winiety) lub przejechaną odległość (urządzenia pokładowe). Dla firm przewozowych oznacza to większe wydatki i większe obciążenie administracyjne. Są one zmuszone do korzystania z różnych systemów uiszczania opłat drogowych w zależności od kraju, a co się z tym wiąże — muszą zawierać osobne umowy oraz ustalać odrębne zasady płatności z wieloma różnymi dostawcami usługi EETS.

Czy wprowadzenie usługi EETS jest obowiązkowe we wszystkich krajach europejskich?

Zgodnie z rewizją dyrektywy EETS państwa członkowskie zobligowane są do stworzenia odpowiednich warunków dla usługi EETS w obecnym systemie poboru opłat drogowych. Obecnie obszary, na których wprowadzono usługę EETS, to Austria, Belgia (łącznie z tunelem Liefkenshoek), Francja, Niemcy, Norwegia, mosty Storebaelt i Oresund, Włochy, Portugalia, autostrada A4 w Polsce oraz Hiszpania. Słowenia ora Polska uważane są jako kolejne kraje, które dołączą do EETS.
Wiele krajów zmienia swoje systemy pobierania opłat z tych opartych na czasie przejazdu na te bazujące na pokonanej odległości. Zmiana ta może być pierwszym krokiem w kierunku wprowadzenia EETS, ponieważ urządzenia EETS dostosowane są do rozliczania opłat drogowych na podstawie pokonanej odległości. Bułgaria jest obecnie na etapie zmiany systemu, a Holandia ma w planach jego zmianę w najbliższej przyszłości.

Jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie przez firmy przewozowe interoperacyjnego urządzenia pokładowego zgodnego z wymaganiami EETS?

Większa liczba obszarów, na których urządzenie pokładowe zostało zatwierdzone do użytku, oznacza mniejszą liczbę urządzeń pokładowych potrzebnych do uiszczania opłat w samochodzie ciężarowym, gdy przemieszcza się on po Europie. MSTS wyposaża klientów w tylko jedno interoperacyjne urządzenie pokładowe zgodne z EETS, które jest w stanie obsługiwać aż cztery kraje i jeden tunel. Możliwe, że w przyszłości będzie istniała możliwość wykorzystania jednego urządzenia obsługującego całą Europę. Jeśli tylko urządzenie pokładowe jest zgodne z normami EETS, proces dodawania nowych obszarów jego działania przebiega bez żadnych problemów.

Czy rozwiązanie proponowane przez MSTS jest zgodne z wymogami systemu EETS?

Tak, system uiszczania opłat drogowych proponowany przez MSTS został dopuszczony do użytku we Francji, Hiszpanii, Belgii, Włochy, Niemczech, Austrii, Portugalii oraz w tunelu Liefkenshoek.

Czy będziecie oferować własne urządzenie EETS? Kiedy?

,
Tak, pierwszym krokiem ku oferowaniu naszego własnego urządzenia jest rejestracja EETS. Naszym następnym krokiem będzie rejestracja w każdym systemie opłat EETS. MSTS wprowadzi swoje urządzenie do roku 2020.

W których krajach będzie działać wasze urządzenie?

MSTS planuje działanie urządzenia we wszystkich systemach opłat EETS oraz we wszystkich nowych systemach tworzonych w przyszłości.

Jaka będzie cena waszego urządzenia?

Opłata za korzystanie z urządzenia będzie ogłoszona po tym, jak określone zostaną wszystkie funkcje i usługi dodatkowe.

Mam już urządzenie EETS z Axxes/Telepass, które uzyskałem przez MSTS. Czy będę musiał wymienić je na wasze urządzenie?

Pomożemy Państwu określić opcję, która w najlepszym stopniu spełni Państwa wymagania i jest najbardziej efektywna dla Państwa firmy. MSTS zapewni specjalną pomoc w usprawnieniu procesu wymiany urządzenia, jeśli będzie ona konieczna.

Dlaczego MSTS chce uzyskać certyfikat dla EETS i mieć własne urządzenie?

MSTS od wielu lat wspiera floty pojazdów zapewniając im rozwiązania do poboru opłat i wykorzystując technologię do usprawniania procesów i eliminacji wszelkich utrudnień. Zapewnienie przez nas obsługi EETS to następny logiczny krok do oferowania najlepszego w branży rozwiązania w obszarze poboru opłat.

Czy wasze urządzenie mieć wbudowane elementy telematyki?

Nasz zespół prowadzi badania w obszarze najważniejszych i najbardziej zaawansowanych funkcji, jakie powinno posiadać nasze urządzenie EETS.

Jak niezawodne jest urządzenie EETS?

W celu uzyskania rejestracji EETS, urządzenie musi zaliczyć z powodzeniem wiele testów w każdym z systemów poboru opłat, co gwarantuje jego wysoką niezawodność.

W jaki sposób wybrać interoperacyjne urządzenie pokładowe, by jak najbardziej na tym skorzystać?

Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wybrane przez klienta interoperacyjne urządzenie pokładowe miało szansę zostać w przyszłości zatwierdzone do użytku na wszystkich obszarach poboru opłat drogowych. Ważne jest, by zwrócić uwagę na dodatkowe usługi proponowane przez wybranego dostawcę, takie jak łatwy w użytkowaniu portal internetowy lub aplikacja mobilna, które ułatwią użytkownikom uiszczanie opłat drogowych i pomogą w efektywniejszym zarządzaniu firmą. Taki portal powinien dawać klientom wgląd i kontrolę nad usługami uiszczania opłat drogowych przez ich flotę po to, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne firmy, a także zapobiec karom pieniężnym. Co więcej udostępnione na portalu narzędzie do automatycznego naliczania wysokości opłat drogowych pozwoli klientom na korzystniejszy wybór tras przejazdu samochodów ciężarowych, a co za tym idzie — przyczyni się do ograniczenia wydatków firmy.