Opłaty drogowe w Słowenii


Opis produktu

Od 1 kwietnia 2018 r. słoweńska sieć autostrad jest otwarta tylko dla ciężkich pojazdów zarejestrowanych w systemie i wyposażonych w urządzenie DarsGo, którego nie można przekazywać między pojazdami. System DarsGo automatycznie przeliczy opłatę w oparciu o przejechany odcinek. Łatwe uiszczanie opłat drogowych jest możliwe dzięki karcie MST w systemie przedpłaconym (prepaid) lub w formie abonamentu. Aby dokonać płatności kartą MSTS Tolls, należy zarejestrować się w systemie DarsGO przez portal DARS dostępny pod adresem www.darsgo.si.

Więcej informacji można uzyskać w naszej broszurze DarsGo oraz DarsGO OBU